اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

بازداشت “مهاجر” مسلح آلمانی توسط نیروهای امنیتی در هلمند

مشاهده در منبع اصلی