اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

بازداشت “مهاجر” مسلح آلمانی توسط نیروهای امنیتی در هلمند

مشاهده در منبع اصلی