اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان

امروز ( چهارشنبه, 9 حوت , 1396 ) روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است و به همین مناسبت لوی درستیز قوای مسلح پیام…

مشاهده در منبع اصلی