اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

محکمه صحرایی دو دلباخته در فاریاب توسط طالبان

دختر و پسر جوانی که به قصد ازدواج از خانه‌های شان فرار کرده بودند، توسط طالبان در محکمه صحرایی مجازات کردند. کریم یورش سخنگوی قوماندانی…

مشاهده در منبع اصلی