اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

خانواده های بیجاشده از جنگ، شاهراه شبرغان – مزار را مسدود کردند

By حامد " تمکين " on 28 February 2018

شبرغان(پژواک ،٩حوت٩٦): ده ها تن از زنان خانواده های بیجاشده و متضرر از جنگ مستقر در شهر شبرغان، امروز در پی اعتراض بر عدم توزیع کمک های مواد خوراکی به آنها، برای ساعات متوالی شاهراه شبرغان – مزار شریف را به روی ترافیک مسدود ساختند.

این زنان که با سردادن شعار مرگ بر “والی ولایت” و” مرگ بر… read more

مشاهده در منبع اصلی