اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

صلح افغانستان؛ پاسخ طالبان به انعطاف حکومت چه خواهد بود؟

مشاهده در منبع اصلی