اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

تجلیل از روز سرباز درافغانستان

کابل باختر 9 حوت
ازنهم حوت روز سرباز در افغانستان تجلیل شد.
این مراسم در سرتاسر کشور به گونه ی فراگیر از سوی مقامات محلی ، فعالان مدنی و شهروندان تجلیل شده است.
دراین مراسم مقامات محلی و بزرگان محل ازفداکاری های نظامیان کشور درراه تامین امنیت  و مبارزه با هراس افگنی به نیکویی یاد کردند .
آنان با اشاره به تهدید های تروریستی درکشور ، گفتند که اگر نظامیان نباشند تروریستان هرکاری که بخواهند بالای مردم بیچاره این سرزمین می توانند.
با این حال شهروندان درگوشه و کنار کشور با اهدای گل و احوال پرسی ، روز سرباز را به نظامیان ما تبریک گفتند.
روز سرباز برای پاسداری و سپاسگزاری از نظامیان نام گذاری شده است.
ازاین روز درحالی در کشور تجلیل می شود که نظامیان ما با چالش های زیادی روبه رو اند.
مبارزه با هراس افگنی ازیک سو ، تهدید های گروه های تبهکار ازسوی دیگر باعث شده تا آنان فعالیت زیاد شبانه روزی داشته باشند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی