اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

بازداشت یک تروریست آلمانی درهلمند

شهرلشکرگاه 9 حوت باختر
یک تروریست آلمانی درولایت هلمند در جنوب کشور بازداشت شد.
این تروریست پس از چاشت امروز درحمله ناگهانی نیروهای کوماندو  بریک مخفیگاه تروریستان ، ازولسوالی گرشک بازداشت شد.
احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کوماندو درتماس با آژانس باختر، بازداشت یک تروریست آلمانی دراین حمله نیروهای کوماندو را تایید کرد.
اوگفت که دراین حمله نیروهای کوماندو چندین هراس افگن کشته وزخمی شده است.
تاکنون درباره چگونه گی فعالیت و هویت بیشتر این تروریست آلمانی گزارشی در دست نیست.
پیش ازاین مقامات نظامی افغانستان گفته بودند که صدها هراس افگن خارجی به تازه گی ها وبه همکاری استخبارات پاکستان به کشور فرستاده شده اند تا درکنار سایر هراس افگنان دست به فعالیت های تروریستی بزنند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی