اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

هرات درآستانه تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی به هزینه پانزده ملیون دالر

شهرهرات 9 حوت باختر
شاروالی هرات به همکاری پروژه حمایت از توسعه شهری، پروژه‌های بزرگ اقتصادی را به ارزش ۱۵ میلیون دالر در شهر هرات تطبیق می‌کند
هیئت رهبری شاروالی هرات در نشستی با مسئولان ریاست‌های شهرسازی و مسکن، آب، اراضی، محیط زیست و برق ابراز امیدواری کرد که پروژه حمایت از توسعه شهری (UDSP) قرار است به‌زودی در قالب پروژه‌های اولویت‌بندی شده این اداره ۱۵ میلیون دالر آمریکایی را در سطح شهر به‌مصرف برساند.
مسئول پروژه حمایت از توسعه شهری می‌گوید: "قرار است این پروژه، پروژه‌های بزرگ اقتصادی را در شهر هرات در دو بخش (پروژه‌های اولیت بندی شده و پلان‌های سرمایه‌گذاری) در طویل مدت به ارزش تقریباً ۲۰۰ میلیون دالر آمریکایی تطبیق نماید".
همچنین هیئت رهبری شاروالی هرات از ادارات ذیربط خواست تا برای تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی شهر با مسئولان این پروژه همکاری جدی نمایند.
پروژه حمایت از توسعه شهری که یکی از برنامه‌های بانک جهانی بوده و تعدادی از پروژه‌های اولویت‌بندی شده آن چندی پیش از سوی هیئت رهبری شاروالی هرات به مسئولان دفتر بانک جهانی مقیم در کشور ترکیه ارائه گردیده بود، با پشتیبانی تخنیکی و تأمین مالی ادارات محلی دولت افغانستان را حمایت می‌کند.
گفتنیست که پروژه حمایت از توسعه شهری رفاه و سهولت‌های بی‌شماری برای شهروندان هرات به‌ارمغان آورده و دارای اهمیت بسزائی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است.ختم/ابوی.

مشاهده در منبع اصلی