اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 قوس , 1397

طالبان۱۹ نفر را در شاهرا قندهار- ارزگان ربودند

مشاهده در منبع اصلی