اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

تلفات هراس افگنان دریک عملیات نظامی درکنر

شهراسعد آباد 9 حوت باختر
سیزده هراس افگن دریک عملیات نظامی درولایت کنر کشته شدند.
این عملیات نظامی از دو روز به این سو دربخش هایی از ولسوالی خاص کنر راه اندازی شده است ؛ جایی که دراین اواخر گواه افزایش حضور و فعالیت طالبان  و داعشیان بوده است.
یک فرمانده ارشد قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که درتازه ترین درگیری ها درجریان این عملیات نظامی ، سیزده هراس افگن کشته شدند.
اوگفت هراس افگنان هنگامی که مشغول فعالیت های هراس افگنانه  شان بودند آماج قرارگرفته اند.
این عملیات حمایت قوای هوایی کشور را نیز به همراه داشت و درحمله های هوایی نیز چندین مرکز هراس افگنان ویران شده است.
ازسویی هم گفته می شود که نظامیان دراین عملیات موفق به پاکسازی چندین روستای ولسوالی خاص کنرازوجود هراس افگنان شده اند.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان ازوقوع یک رشته انفجارها درکنر جلوگیری کرده اند.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی بامداد امروز شش ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت شرقی کشف و خنثی کرده اند.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این ماین گذاری های ناکام را به دوش نگرفته اند اما مقامات نظامی طالبان را عامل آن می خوانند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی