اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

کشته شدن ده طالب پاکستانی درشرق کشور

شهرپارون 9 حوت باختر
ده طالب پاکستانی درتازه ترین درگیری ها درشرق کشور کشته شدند.
این مهاجمان هنگام حمله برماموران مرزی درولسوالی کامدیش درنزدیکی نوار دیورند ، درگلوله باری نظامیان کشته شدند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری ده مهاجم پاکستانی کشته شدند .
اوگفت ماموران مرزی مشغول گشت زنی درنوار دیورند بودند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی ازوقوع یک رشته انفجارها درنورستان جلوگیری کرده اند.
به اساس گزارش ها ، ماموران امنیتی بامداد امروز چهار ماین را از پررفت وآمد ترین محل های این ولایت شرقی کشف و خنثی کردند.
طالبان درافغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین درراه های پررفت و آمد متوسل می شوند ؛ اقدامی که اکثرا غیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی