اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

پاکسازی چندین روستای گوشته ننگرهار ازوجود هراس افگنان

شهرجلال آباد 9 حوت باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی گوشته ولایت ننگرهار همچنان ادامه دارد ، مقامات نظامی ازپاکسازی چندین روستا از وجود هراس افگنان در آن ، سخن می گویند.
این عملیات نظامی یک هفته پیش و درپی افزایش حضور وحمله های طالبان وداعشیان درگوشته به اشتراک صدها نظامی آغازشد و کماکان ادامه دارد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات تاکنون چندین روستای ولسوالی گوشته ، ساحه یی در نوار دیورند ، ازوجود هراس افگنان پاکسازی شده است.
اوهمچنان ازوارد شدن تلفات به هراس افگنان درجریان این عملیات نظامی سخن گفت.
گفته می شود این عملیات نظامی تا پاکسازی کامل گوشته ننگرهار از وجود هراس افگنان ، ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی