اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل 9 حوت باختر
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 9 حوت از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2250 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی 280 افغانی .
هفت کیلو بوره 24 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی 400 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره 1040 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1120 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 730 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی 640 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 52 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی