اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

تلاش برای جلوگیری ازآسیب های سیلاب درهرات

شهرهرات 9 حوت باختر
مسولان در ریاست شاروالی هرات ازایجاد کمیته اضطرارشهری خبرداده میگویند: شاروالی هرات برای مهار و جلوگیری از سیلاب ها، شاروالی  کمیته اضطرار شهری را ایجاد؛ و همه روزه از ساحات آسیب پذیر شهر بازدید نموده و اقدامات لازم در جهت پیش گیری از سیلاب های موسومی را می گیرند.
به گفته این مسولان شاروالی هرات در سال مالی 1396 دو پروژه بزرگ کانالازیسیون را از خیابان قول اردوی سابق الی کارآباد چند ماه پیش آغاز نموده که بخش اول کار 80 درصد پیش رفته که  با ابعاد برنامه ریزی شده و دقیق توان مرفوع ساختن بسیاری از فاضلاب شهری را دارا بوده و با توجه به افزایش روز افزون زباله های شهری، شهروندان بایستی در قسمت توجه به حفظ، مراقبت و پاکی شهر نیز توجه خاص خویش را معطوف بدارند.
احمدی مسول مطبوعاتی ریاست  شاروالی میگوید:"شاروالی هرات در پلان سال مالی پیش رو اقدام به آغاز کار فاز دوم کانال مرکزی شهر که از قول اردو الی مستوفیت میباشد نموده  که بخش اول (کار آباد الی مستوفیت) در شرف تکمیل شده است.
وی افزود: شاروالی هرات در نظر دارد به کمک برنامه توسعه شهری بانک جهانی بسیاری از ساحات شهری که از سیلاب ها آسیب پذیر بوده را سروی و شاناسایی نماید تا پلان منظم برای اعمار کانال ها، آب روها و جویچه ها ساخته و به همکاری تخنیکی کارشناسان بانک جهانی پروژه های توسعه را در این سال مالی تطبیق نماید.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی