اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

اشرف غنی به جز “یک شرط” باقی همه شروط طالبان را پذیرفت

مشاهده در منبع اصلی