اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

اشرف غنی به جز “یک شرط” باقی همه شروط طالبان را پذیرفت

مشاهده در منبع اصلی