اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

چند پیشنهاد ازعطا محمد نور برای امریکا!

مشاهده در منبع اصلی