اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

چند پیشنهاد ازعطا محمد نور برای امریکا!

مشاهده در منبع اصلی