اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

تلاش داعش برای ایجاد یک “دولت کاذب” در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی