اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 23 دلو , 1397

غنی : با گروه طالبان بدون کدام پیش‌شرطی آماده مذاکره هستیم

محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در دومین کنفرانس پروسه کابل بر وضع چوکات سیاسی برای آغاز مذاکرات صلح و به رسمیت‌شناختن طالبان به عنوان یک جریان سیاسی تأکید کرد.

مشاهده در منبع اصلی