اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

عبدالله: هیچ جای افغانستان امن نیست

مشاهده در منبع اصلی