اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 میزان , 1398

بازگشت مهاجران افغان از پاکستان آغاز می‌شود

به گزارش افغان تلکس به نقل از وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، که روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان تا چند هفته دیگر آغاز…

مشاهده در منبع اصلی