اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 قوس , 1397

اعزام 800 مشاور امریکائی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی