اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

اعزام 800 مشاور امریکائی به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی