اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 قوس , 1397

ساخت مرکز نظامی ترکمنستان در نزدیکی مرز افغانستان

مشاهده در منبع اصلی