اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

ساخت مرکز نظامی ترکمنستان در نزدیکی مرز افغانستان

مشاهده در منبع اصلی