اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

ساخت مرکز نظامی ترکمنستان در نزدیکی مرز افغانستان

مشاهده در منبع اصلی