اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 12 حمل , 1399

وزیر تحصیلات عالی: نظامی در تحصیلات عالی ایجاد نمایم که کردارش بر اساس تحقیق انجام بپذیرد

کابل 6 حوت  باختر
وزیر تحصیلات عالی:« در تلاش هستم تا نظامی در تحصیلات عالی ایجاد نمایم که رفتار، گفتار و کردارش بر اساس تحقیق انجام بپذیرد. به همین دلیل ما تمام توان مان را به کار گرفته ایم تا تحقیق قدرتمند تر از گذشته به پیش برود.»
این مطلب را پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی امروز در دومین کنفرانس سالانه علمی تحقیقی پوهنتون علوم طبی کابل بیان داشت.
در کنفرانس متذکره هشت مورد تحقیق در عرصه طبابت که توسط استادان پوهنتون کابل د رمطابقت به نیازمندی های جامعه صورت گرفته  و به سطح ملی و بین المللی پذیرفته شده است، ارائه گردید.
وزیر تحصیلات عالی ضمن تبریکی این دستاورد به هیات رهبری و استادان  پوهنتون طبی کابل، تدویر کنفرانس یاد شده را گامی در راستای پیشرفت نهاد های تحصیلی در مسیر معیاری سازی و اعتبار آن در سطح منطقه و جهان خواند.
وی  گفت که نهادینه کردن تحقیقات علمی د رنهاد های تحصیلی از اولویت های کاری تحصیلات عالی به شمار رفته و باید روی این بخش به صورت جدی تمرکزصورت  گیرد و زمینه های های لازم برای تطبیق آن مساعد گردد.
وزیر تحصیلات عالی اطمینان داد که وزارت تحصیلات عالی فرصت ها و امکانات لازم را جهت تقویت و بلند بردن موثریت مراکز تحقیقی در تمام نهاد های اکادمیک فراهم می سازد.
وی تلاش و تکاپوی پوهنتون طبی کابل را قابل قدر خوانده گفت:« تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در عرصه طبابت از آنجائیکه به حیات انسان ها بستگی دارد باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. شفاخانه های تدریسی کشور در کنار اینکه زمینه آموزش عملی را برای محصلین رشته های طبی فراهم می نماید باید به یک آدرس معتبر عرضه خدمات صحی معیاری مبدل گردد.»
وزیر تحصیلات عالی با اشاره به شفاخانه های کادری اظهار داشت که این شفاخانه ها حیثیت مراکز تحقیقاتی را در علوم طبی داراست و تلاش صورت می گیرد تا این مراکز تولید کننده نظریه نوین در عرصه طبابت گردد. وی از پوهنتون ها و پوهنحی های طبی خواست تا ابتکارات و طرح های شان را به منظور بهبود د رعرضه خدمات صحی و جهت معرفی شیوه های مدرن طبابت ارائه نمایند.
بعداً پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل طی صحبتی گفت که هدف از تدویر این کنفرانس تقویت فرهنگ بحث های تحقیقاتی و ایجاد زمینه ابتکارات و خلاقیت های مسلکی و در نهایت رفع چالش ها  ارتقای کیفیت خدمات صحی می باشد.
موصوف بر تقویت روابط میان نخبگان علمی پوهنتون های کشور، اعم از دولتی و خصوصی و ایجاد ارتباطات با پوهنتون های معتبر جهانن در جهت اجرای تحقیقات مشترک تاکید کرد.
رئیس پوهنتون طبی کابل از فعالیت های قابل قدر شفاخانه قلبی پوهنتون طبی، سرویس های جراحی شفاخانه علی آباد، سرویس جراحی پلاستیک شفاخانه میوند و سایر خدمات این شفاخانه ها یاد آوری کرده تعهد سپرد که به همکاری اساتید، هیات مسلکی و اداری پوهنتون طبی کابل طبق برنامه های وزارت تحصیلات عالی در جهت معیاری سازی هر چه بیشتر این کانون علمی قدم های را به پیش خواهد گذاشت.
پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون طبی کابل  نیزدر سخنرانی در این کنفرانس تحقیق را اساس دانش خوانده گفت که توسعه دانش در سایه تحقیق امکان می یابد.
در کنفرانس یاد شده گزارش های تحقیقات علمی در عرصه طبابت روی موضوعات  ارتباط کمخونی با امراض طرق تنفسی سفلی، گزارش دو واقعه نادر بیکیت سایندروم و کروموبلستومایکوزس، مطالعه ایمیون هستوکمیستری سیست اینومای تخمدان ها، مطالعه اضافه وزنی و چاقی نزد شاگردان هفت الی سیزده سال مکاتب شهر کابل، اولین پیوند موفقانه ساق در افغانستان، خانواده های پرجمعیت و دسترسی به پوهنتون ها و فکتورهای موثردر استفاده از دوا های ضد حاملگی  توسط استادان ارائه گردید که با بحث و پاسخ به پرسش های شرکت کننده گان همراه بود. احمدی

مشاهده در منبع اصلی