اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

ده ها هراس افگن کشته شدند

شهرجلال آباد 6 حوت باختر
سی عضو گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه  درولایت ننگرهار کشته شدند.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت :  این داعشیان درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های    اچین ، دوربابا ،  هسکه مینه و رودات آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
مقامات نظامی می گویند که هراس افگنان ازنوار دیورند وبا حمایت مستقیم سازمان استخبارات پاکستان به افغانستان می آیند و دست به حمله های هراس افگنانه می زنند.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درننگرهار طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجار ها ناکام ساختند.
ماموران امنیتی امروز شش ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف سه انبارجنگ افزار شده اند.
این انبار ها در مخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های هسکه مینه ،  رودات و ده بالا نگهداری می شدند.
ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی