اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 30 سنبله , 1397

پاکستان در «فهرست خاکستری حمایت از تروریزم» شامل نشد

مشاهده در منبع اصلی