اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

پاکستان در «فهرست خاکستری حمایت از تروریزم» شامل نشد

مشاهده در منبع اصلی