اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

پاکستان در «فهرست خاکستری حمایت از تروریزم» شامل نشد

مشاهده در منبع اصلی