اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

پاکستان در «فهرست خاکستری حمایت از تروریزم» شامل نشد

مشاهده در منبع اصلی