اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

بیش از ۵۵ هزار تروریست در افغانستان حضور دارد

مشاهده در منبع اصلی