اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

هر افغان حق دارد در هرگوشه کشور زندگی کند

مراسم توزیع سند مالکیت ساحات غیر رسمی شهری هرات پیش از چاشت امروز شنبه 5 حوت 96 با حضور رییس جمهور، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ملی، اعضای کابینه، والی هرات، شهرداران لشکرگاه، قندهار و هرات در هرات برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور پیش از چاشت امروز در مراسم توزیع سند مالکیت ساحات غیر رسمی شهری هرات گفت: بحیث یک همشهری هرات افتخار داشتم که ورود تمام شرکای تاپی را به شهر خواجه عبدالله، بهزاد، وزیر یارمحمد خان الکوزی و هزاران قهرمان تبریک بگویم.

غنی بیان کرد: هرات روز گذشته پیام وحدت ملی، اتفاق و حاکمیت قانون را به سراسر کشور با صدای رسا اعلام کرد و وقتی هرات حرکت کند، کل افغانستان حرکت می کند.

رییس جمهور، حملات شام جمعه (4حوت) و صبح شنبه (5 حوت) در کابل، لشکرگاه و فراه را محکوم کرده و خاطر نشان کرد که دشمنان نمی توانند عزم و اراده ما را برای انکشاف اقتصادی این سرزمین خدشه دار کنند و مبارزه برا ی سرکوب دشمنان ادامه دارد.

وی افزود: اینکه توانستیم همسایگان سه کشور را در یک صفحه واحد بیاوریم تا 8 میلیارد دالر سرمایه گذاری کنند را تبریک می گویم و در مقابل می گویم که مردم هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار تعهد کرده اند که امنیت تطبیق شدن تاپی، امنیت جان شان است.

رییس جمهور درخصوص مشکلات در ایجاد سند ملکیت ثابت و دوام دار گفت: مشکل این است که یک حلقه خبیثه را خود ما ایجاد کرده ایم، زمین را غصب و سپس تقسیم می کنند و سپس به کسی که در روی زمین عرق ریخته است را جایداد قانونی نمی دهد و می گویند که خانه اش را ترک کند، این کارهای حلقه خبیثه قابل قبول نیست.

غنی گفت: هراتی ها در طول تاریخ سرزمین شان را با خونشان حفظ کرده اند و باید هر افغان در آنجا جایداد مصون داشته باشد و کلمه جایداد غیر پلان شده در قاموس ما جایی نداشته باشد.

رییس حکومت وحدت ملی افزود: افغانستان را در طول تاریخ ملتش نگه داشته است و بعد از خدا، مالک سرزمین مردم هستند و برای اینکه مردم از نگاه عملی مالک شوند، جایداد مصون بکار است؛ هر زمان که حکومت و حاکم عادل روی کار بوده است هر باشنده کشور مرد و زن حق مالکیت داشته اند.

وی تاکید کرد: ضرور است که شهروندان ما صاحب شهر باشند و امروز یک پروگرام وسیع برای توزیع یک میلیون سند ایجاد کرده ایم که پشت سر آن پشتیبانی عظیم دولت است؛ نام این سند میثاق شهروندی است و برای هر قریه و گذر در چند سال اینده کمک دولتی می رسانیم تا مردم خودشان تصمیم گیرنده باشند و تقاضا این است که در این شوراها بصورت اساسی اشتراک کنید.

غنی بار دیگر به پروژه تاپی اشاره کرده و بیان کرد: نتیجه برنامه های شروع شده را تا نسل ها می بینیم؛ چهل سال است که زندگی 5 نسل از پیش شان گرفته شد و اوضاع طوری شد که نسل در نسل در بحران زندگی کردند؛ پیام این روزها ختم بحران ها و شروع زندگی عزتمند است.

وی افزود: هر افغان مساوی هر افغان دیگر است و حق بنیادی دارد در هر گوشه زندگی کند، ما یک پیکر واحد هستیم ضرورت به دولتی قانونمند داریم تا حقوق شهروندان را تامین کند و تهداب یک زندگی اینچنینی را می گذاریم.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی