اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

هم اکنون: برنامه توزیع سند مالکیت در هرات

برنامه افتتاح توزیع سند مالکیت ساحات غیر رسمی شهری هرات آغاز شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مراسم توزیع سند مالکیت ساحات غیر رسمی شهری هرات پیش از چاشت امروز شنبه 5 حوت 96 با حضور رییس جمهور و مسوولین دولتی و حکومتی در هرات آغاز شد.

این روند از امروز آغاز شده است و قرار است مطابق آن تا چند سال دیگر برای یک میلیون نفر خانه توزیع شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی