اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

همراه با قرآن: مومنان مواظب اموال یکدیگر هستند

يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُم.
سوره نساء-آيه 29

اي كسانيكه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد.

کد (5)

مشاهده در منبع اصلی