اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

محمداشرف غنی برای مراسم پایانی پروژه تاپی به ترکمنستان سفر کرد

مشاهده در منبع اصلی