اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 سنبله , 1397

محمداشرف غنی برای مراسم پایانی پروژه تاپی به ترکمنستان سفر کرد

مشاهده در منبع اصلی