اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

افغانستان در جهان جای سوم را در سطح مرگ و میر کودکان دارد

مشاهده در منبع اصلی