اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 30 سنبله , 1397

افغانستان در جهان جای سوم را در سطح مرگ و میر کودکان دارد

مشاهده در منبع اصلی