اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

افغانستان در جهان جای سوم را در سطح مرگ و میر کودکان دارد

مشاهده در منبع اصلی