اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 قوس , 1397

افغانستان در جهان جای سوم را در سطح مرگ و میر کودکان دارد

مشاهده در منبع اصلی