اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 19 قوس , 1397

تلفات طالبان درادامه یک عملیات نظامی درلغمان

شهرمهترلام 3 حوت باختر
درحالیکه عملیات نظامی ضد هراس افگنی درولایت لغمان ادامه دارد ، مقامات نظامی از وارد شدن تلفات به طالبان دراین عملیات سخن می گویند.
آنان می گویند که نظامیان همچنان توانسته اند ده ها روستا را ازوجود هراس افگنان پاکسازی کنند.
این عملیات سه روز می شود که بر بخش هایی ازولسوالی الینگار راه اندازی شده است ؛ جایی که یک بار دگر گواه حضور وفعالیت گسترده طالبان مسلح بوده است.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین عملیات تلفاتی به طالبان مسلح وارد شده است.
اوگفت نظامیان همچنان توانسته اند چندین روستا را در ساحات کلیدی ولسوالی الینگار از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند.
عملیات نظامی گفته می شود که تا بازگشت امنیت به الینگار ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی