اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 27 قوس , 1397

شش هراس افگن درکاپیسا بازداشت شدند

شهرمحمود راقی 3 حوت باختر
شش تن درپیوند به عضویت درگروه های هراس افگن درولایت کاپیسا بازداشت شدند.
این افراد امروز درجریان یک عملیات نظامی ازساحه نو آباد کاپیسا بازداشت شده اند.
یک فرمانده ارشد قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات نظامی یک هراس افگن کشته شد و شش تن دیگر به اتهام عضویت درگروه های هراس افگن ازجمله طالبان بازداشت شدند.
گفته می شود که نظامیان دراین عملیات به چندین جنگ افزار هراس افگنان نیز دست یافته اند.
خبردیگر حاکیست که شش هراس افگن دردرگیری های پراگنده درولایت های کنر و لغمان کشته شدند.
این هراس افگنان شب گذشته تابامداد امروز درست هنگامی که مشغول فعالیت های هارس افگنانه بودند ، آماج قرارگرفته اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی