اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

طرح ناکام طالبان برای حمله برمراسم گشایش پروژه تاپی درهرات

شهرهرات 3 حوت باختر
طرح طالبان مسلح برای حمله برمراسم گشایش پروژه تاپی درولایت هرات ناکام ساخته شد.
سه مهاجم که قصد انجام این حمله را داشتند ، نه رسیده به شهر درشمال هرات ازسوی نیروهای کوماندو ازپا در آورده شدند.
احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کوماندو به آژانس باخترگفت:  نیروهای کوماندو سه مهاجم را که می خواستند در مراسم گشایش پروژه تاپی درشهرهرات حمله کنند ، پیش از داخل شدن به شهر کشته شدند.
به اساس گزارش ها ، این مهاجمان سوار بر دو موتر سایکل ومجهز با جنگ افزار سبک وبمب می خواستند ، خود شان را به شهر و به محل برگزاری مراسم گشایش پروژه تاپی برسانند ، اما موفق نشدند و درتیراندازی نیروهای کوماندو یکی پی دیگری کشته شدند.
مراسم گشایش پروژه تاپی درهرات وبا اشتراک مقامات عالی رتبه افغانستان ، هند ، پاکستان و ترکمنستان فردا برگزارمی شود.
روزگذشته یک گروه ده نفری طالبان که مامورحمله برمراسم گشایش پروژه تاپی درهرات شده بودند ، جنگ افزار های شان را به زمین گذاشتند و صلح درپیش گرفتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی