اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

حکومت وحدت ملی در جمع فاسدترین های جهان قرار گرفت!

به گزارش افغان تلکس به نقل از سازمان بین المللی شفافیت، در گزارش ۲۰۱۷ این سازمان افغانستان در زمرۀ چهارمین دولت فاسد در جهان رده…

مشاهده در منبع اصلی