اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

اصلاحات بنیادین آغاز شده است

بدون شک جنبش و حركت استاد عطا نور كه از چند ماه به اينطرف برای اصلاحات بنيادی در درون دولت وحدت ملی آغاز شده است از طرف اکثريت مردم افغانستان در داخل و خارج كشور مورد بدرقه خيلی گرم قرار گرفته است و يک دريچه روشنايی برای ايجاد امنیت، ثبات و ترقی برای نسل امروز و آينده كشور تلقي می شود.

به هر حال در چند روز اخير تحولاتی كه در ولايت سمنگان واقع در شمال افغانستان رخ داده است و گويا يک والی بجای والی ديگر به اثر توطیه های فاشيستي تغيیر و تبديل شده اند و مردم نجيب افغانستان به تفضيل از همه جريانات آن واقف اند هيچگاه باعث بطی شدن روند جنبش اصلاح طلبی استاد عطا نور نخواهد شد و به اصطلاح عام ….. نمی شود.

اميدواريم كه مردم افغانستان با روش خيلی خونسرد و صبورانه از حركت بلخ به رهبری استاد عطا نور برای اصلاحات بنيادی از دل و جان دفاع كنند و نگذارند كه كشور در قهقرای تاريكي سوق داده شود.

نادر صیقل

مشاهده در منبع اصلی