اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 سنبله , 1397

مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی با استفاده از شیوه های موثر

برخی از عالمان دین و فعالان مدنی می گویند که تبلیغ علما در جلوگیری از گسترش افراطیت مؤثر است و یکی از راه‌های مبارزه با افراط‌‌گرایی ثبت و راجستر کردن مدارس مذهبی توسط وزارت حج و اوقاف می ‌باشد.

مشاهده در منبع اصلی