اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

کمک سه میلیون دالری بانک جهانی برای ارتقای ظرفیت کارمندان بانک مرکزی

مسوولان بانک مرکزی کشور می گویند که بانک جهانی بیش از سه میلیون دالر را  برای ارتقای ظرفیت کارمندان بانک مرکزی کمک کرد.
خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی کشور گفت: “اگر سیستم کود بانکینگ در بانک مرکزی وجود نداشته باشد ما نمی توانیم کار های بانک را مطابق استندرد های جهانی به پیش ببریم و این کمک ها برای ظرفیت سازی کارمندان بانک در بخش های تخصصی و ارتقای ظرفیت در سیستم های مالی است.”
رئیس بانک مرکزی افزود: تا هنگامی که ظرفیت سازی بیشتر نشود، روند بانک داری در کشور با چالش مواجه خواهد شد که این کمک ها کار شیوه های تازه برای روند بهتر بانک داری را افزایش می دهد.
عبدلای سیک، مسوول بانک جهانی در افغانستان گفت:”ما کمک های مان را برای کشور های رو به انکشاف در بخش بانک داری انجام می دهیم و مدیریت بانک داری قوی می تواند برنامه های انکشافی بانک داری را در افغانستان توسعه دهد.”
به گفته بانک مرکزی، برای جلو گیری از پول شویی در افغانستان تدابیر جدی و اثر گذار روی دست است و نیز برخی از صرافی ها در کشور به علت نقض قانون بانک داری جریمه های گزاف شده اند و حتی جواز شان لغو شده است.

مشاهده در منبع اصلی