اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 قوس , 1397

امریکا به قول خود صادق نیست

مشاهده در منبع اصلی