اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

انتظار می‌رود نشست دوم پروسه کابل هفته آینده برگزار شود

انتظار می‌رود نشست دوم پروسه کابل هفته آینده برگزار شود.
رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که هدف این نشست ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در خصوص روند صلح افغانستان است.
آقای غنی که امروز چهارشنبه در نشست مشورتی صلح در ارگ صحبت می‌کرد درین مورد بیشتر گفت:
"یک هفته بعد از امروز کنفرانس دوم کابل برگزار می‌شود و هدف این کنفرانس این است که اجماع منطقه و بین المللی را سر صلح به وجود آوریم و پیام و پیشنهاد مذاکرات صلح را به طالب‌ها، دنیا به مردم خود ارائه کنیم."
قرار است نماینده‌های ده‌ها کشور و سازمان بین المللی در نشست دوم پروسه کابل اشتراک کنند.

مشاهده در منبع اصلی