اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 1 میزان , 1397

غنی : کسی با بحران‌آفرینی ماهی گرفته نمی‌تواند

مشاهده در منبع اصلی