اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

کشته شدن 5 کارمند ملی در بگرام

مشاهده در منبع اصلی