اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 قوس , 1397

کشته شدن 5 کارمند ملی در بگرام

مشاهده در منبع اصلی