اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 29 سنبله , 1397

کشته شدن 5 کارمند ملی در بگرام

مشاهده در منبع اصلی