اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 قوس , 1397

جفای حزب جمعیت در حق عبدالكريم خدام!

آریانانیوز: وقتی كسانیکه نمی توانند از حق دوستان و همكاران خود مثل خدام كه اين همه تركمن تباران در كنارشان بودند دفاع كنند چگونه ديگران…

مشاهده در منبع اصلی