اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

ترکیه طرفدار عطا محمد نور است!

به گزارش افغان تلکس به نقل از صفحه مجازی والی بلخ ترکیه هنوز عطامحمد نور را والی قانونی بلخ می داند! با وجود جنجال‌های بسیار…

مشاهده در منبع اصلی