اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

رئیس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی داکتران بر معیاری‌سازی خدمات صحی تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین مرحلۀ سیستم الکترونیکی ثبت نام داکتران طب و دندان که به ابتکار شورای طبی افغانستان برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد. در این مراسم که در ارگ انجام شد، داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان در رابطه به سیستم […]

مشاهده در منبع اصلی