اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 سنبله , 1397

افغانستان و چالش مرگ و میر نوزادان

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، افغانستان را در ردیف کشورهایی قرار داده که بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان را دارا می باشند…

مشاهده در منبع اصلی