اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

دومین گور دسته‌جمعی در ولسوالی اچین ننگرهار کشف شد

مشاهده در منبع اصلی