اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 قوس , 1397

دیدار مشاور امنیت ملی با وزیر داخله عربستان سعودی

به گزارش افغان تلکس به نقل از سخنگوی مشاور امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و شهزاده عبدالعزیز بن سعود روز گذشته روی مسایل مختلف امنیتی…

مشاهده در منبع اصلی