اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

با روند ثبت تیم ها چند تن بحیث نماینده انتخاب شدند

کابل باختر اول حوت
باتکمیل شدن روند ثبت تیمها، کلپها و مربیان رشته های سنوکر، کبدی، کورش و مردان آهنین چند تن از طریق رای گیری آزاد، مستقیم و سری به حیث نماینده گان انتخابی ولایت کابل برگزیده شده اند
به گزارش آژانس باختر : بربیاد این انتخابات محمد اسحاق به حیث مسوول نماینده فدراسیون کبدی ،عبدالحمید رحمانزاده به حیث مسوول ونماینده فدراسیون کورش، خواجه میرمجاهد به حیث مسوول نماینده فدراسیون مردان آهنین، محمدیحیی قیومی به حیث مسوول نماینده فدراسیون سنوکر انتخاب شدند .
کفته می شود مجمع عمومی این فدراسیونها در هفته آینده برگزار می شود . نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی