اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

ارگان های محل، متعهد به تطبیق فرامین غنی است

تبدیلی و تغییری در هر پست و مقامی اتفاق می افتد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، منیره یوسف زی سخنگوی اداره ارگان های محل در خصوص حکم رییس جمهور مبنی بر تبدیلی و یا برکناری والیان 6 ولایت گفته است که تبدیلی و تغییری در هر پست و مقامی اتفاق می افتد و هیچ پستی دایمی نیست.

یوسف زی تاکید کرده است که اداره ارگان های محل متعهد به تطبیق فرامین و احکام رییس جمهور در سطح محلات است.

گفتنی است که پس از نپذیرفتن منظوری استعفای والی بلخ از سوی عطامحمدنور، اکنون والی سمنگان در واکنش به حکم برکناری اش از سوی رییس جمهور اعلام کرده است که تا فیصله بزرگان ترکمن، رهبری جمعیت و مردم سمنگان در وظیفه باقی می ماند.

والی بلخ اعلام کرده است که در پاسخ به حرکت های مستبدانه رییس جمهور، نافرمانی های میلیونی مدنی راه می اندازد؛ قرار است این اعتراضات تا کمتر از دو هفته دیگر از 15 ولایت بسوی کابل شروع شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی